Comunicat a tota la Comunitat Educativa, sobre el contingut del Decret llei aprovat en el Ple del Consell de hui dia 3 d'abril, de mesures urgents en els àmbits de l'educació, la cultura i l'esport per a pal•liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la COVID.

Lee más