Organització

Organigrama

Òrgans de govern de l’AMPA

L’Assemblea General és l’òrgan més important de l’AMPA. Tots els socis i sòcies formem part de l’Assemblea General, que s’ha reunir de forma ordinària una vegada a l’any. Entre altres qüestions, l’Assemblea examina i aprova la memòria i els comptes de l’exercici anterior i els pressupostos del vinent. També renova els càrrecs de la Junta Directiva. Qualsevol tema de transcendència per a l’AMPA s’ha de tractar en Assemblea, que es pot reunir també de forma extraordinària a petició del 10 per cent dels seus membres.

  • La Junta Directiva administra l’AMPA en el dia a dia. Es reuneix el primer divendres de mes i estan obertes a qualsevol soci o sòcia.
  • Comissions i grups de treball. Aborden les qüestions puntuals o estructurals i només els/les vocals en poden formar part.
  • El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i el organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions.

Formularis per la renovació de càrrecs de la Junta Directiva de l’AMPA

Qualsevol de les persones associades podrà presentar la seua candidatura per als càrrecs proposats. Les candidatures hauran de presentar-se per escrit, bé davant de la Junta Directiva, dipositant-les en la bústia de l’AMPA o bé mitjançant correu electrònic ( bustia@cpcervantes.com).

Ací teniu els documents per a la formalització de la candidatura:

Les/Els candidates/ts presentats es comunicaran a les famílies junt amb la convocatòria de l’Assemblea General, en la qual es procedirà a la seua votació.