Organigrama

Òrgans de govern de l’AMPA

L’Assemblea General és l’òrgan més important de l’AMPA. Tots els socis i sòcies formem part de l’Assemblea General, que s’ha reunir de forma ordinària una vegada a l’any. Entre altres qüestions, l’Assemblea examina i aprova la memòria i els comptes de l’exercici anterior i els pressupostos del vinent. També renova els càrrecs de la Junta Directiva. Qualsevol tema de transcendència per a l’AMPA s’ha de tractar en Assemblea, que es pot reunir també de forma extraordinària a petició del 10 per cent dels seus membres.

  • La Junta Directiva administra l’AMPA en el dia a dia. Es reuneix el primer divendres de mes i estan obertes a qualsevol soci o sòcia.
  • Comissions i grups de treball. Aborden les qüestions puntuals o estructurals i només els/les vocals en poden formar part.
  • El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i el organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions.

Comments are closed.