Per a aquells casos que les circumstàncies familiars així ho requerisquen, l’AMPA pot becar la inscripció dels vostres fills/filles en les distintes activitats extraescolars oferides al nostre col·legi en qué hi haja disponibilitat de places.

Per poder beneficiar-vos de l’ajuda heu d’omplir la sol·licitud i entregar-la a la treballadora social del col·legi en el seu horari de visites (dilluns de 9h a 11h).

Totes les sol·licituds seran degudament valorades per la treballadora social, qui, si és el cas, es reunirà amb les famílies.

Les beques es concediran atenent a criteris socioeconòmics i al pressupost destinat a este efecte.

Comments are closed.