Per a aquells casos que les circumstàncies familiars així ho requerisquen, l’AMPA pot becar la inscripció dels vostres fills/filles en les distintes activitats extraescolars oferides al nostre col·legi en qué hi haja disponibilitat de places.

Per poder beneficiar-vos de l’ajuda heu d’omplir la sol·licitud i entregar-la a la treballadora social del col·legi en el seu horari de visites (dilluns de 9h a 11h), com molt tard el dilluns 23 d’octubre de 2017.

Totes les sol·licituds seran degudament valorades per la treballadora social, qui, si és el cas, es reunirà amb les famílies.

Les beques es concediran atenent a criteris socioeconòmics i al pressupost destinat a este efecte.

Comments are closed.