Beques i Ajudes

Tots i totes som Escola!

Per a aquells casos que les circumstàncies familiars així ho requerisquen, la nostra AMPA disposa del projecte Tots i totes som Escola. En el nostre col·legi, cap alumne o alumna hauria de quedar-se sense anar a una excursió o deixar de fer alguna activitat extraescolar. És per això que l’AMPA pot finançar o becar les excursions escolars o la inscripció dels vostres fill/as en les diferents activitats extraescolars oferides en la nostra escola, sempre que hi haja disponibilitat de places.

Per a poder beneficiar-vos de l’ajuda, heu de visitar a la Treballadora Social del Centre, emplenar la sol·licitud pertinent i entregar-li-la en el seu horari de visites (dilluns de 9:30h a 11h).

Totes les sol·licituds seran degudament valorades per la Treballadora social, qui, en el seu cas, ens transmetrà la necessitat de la família i la pertinència o no de l’ajuda.

Les beques es concediran atenent criteris socioeconòmics i al pressupost que l’AMPA tinga destinat a aquest efecte.