A pesar de que de vegades puga crear confusió, l’AMPA i el Consell Escolar del Centre són dos entitats diferents, amb funcions i responsabilitats diferents també.

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar s’hi troben representats tots els sectors de la comunitat educativa (professors, famílies, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Dins del sector de famílies, l’AMPA està present en el Consell Escolar a traves un representant designat directament per l’Associació. Molts dels temes que arriben a l’AMPA han de ser debatuts en el Consell Escolar, ja que impliquen a la resta de la comunitat educativa. Els nostres representants són els encarregats de plantejar en el Consell Escolar o en les comissions específiques que existeixen estos temes que impliquen a tot el centre.

Últimes eleccions: 21 Novembre 2019

En este enllaç podeu saber més sobre el Consell Escolar, cóm es trien el seus membres i quines són les seues funcions: 

Comments are closed.