El Consell Escolar

A pesar de que de vegades puga crear confusió, l’AMPA i el Consell Escolar del Centre són dos entitats diferents, amb funcions i responsabilitats diferents també.

A continuació trobareu els noms dels components del Consell Escolar y en quina comisió estàn integrats.

Presidenta: Mireia Soriano

Cap d’Estudis: Marco Antonio Cruz López

Secretaria: Filo Penaval

Representants del Claustre de profesors y profesores: Jose Vicente Polo, Laura Porta, Rosa Villalta, Cristina Tarín, Maika Mira y Teresa Cuesta.

Representant de l’AMPA: Clara Pons

Representants de les famílies: Maya Jiménez, Cristina Ortí, Eva Adrián, Clara Ruíz, Pepe Pérez, Melanie Davis, Fernando Císcar y Carlos Tortosa.

Comisions

Comisió Pedagògica y Comisió de convivència: Mireia Soriano (Presidenta), Marco Antonio Cruz López (Jefe de Estudios), Teresa Cuesta, Rosa Villalta, Clara Ruiz, Maya Jiménez, Eva Adrián, Cristina Ortí, Pepe Pérez y Melanie Davis.

Comisió Econòmica y Comisió de Menjador: Mireia Soriano (Presidenta), Filo Penaval (Secretaria), Jose Vicente Polo, Laura Porta, Cristina Tarín, Cristina Ortí, Fernando Císcar, Maika Mira, Pepe Pérez y Carlos Tortosa.

En aquest enllaç podeu saber més sobre el Consell Escolar, cóm es trien el seus membres i quines són les seues funcions: