La Junta Directiva

La Junta Directiva administra l’AMPA en el dia a dia.

En l’actualitat la componen:

Presidenta: Maya Jiménez Sales

Vicepresident: Fernando Císcar

Secretaria: Lourdes Navarrete

Vicesecretaria: Karen Hormazábal

Tresorer: Daniel Valera Sendra

Vicetesorera: Telma Llacer

Vocales:

Álvaro Pia Andreu, Andréa Escrivá Vicedo, Asunción Alcocer Jiménez, Carlos Barrantes Corsal, Clara Pons , Giner, Davide Bau, Diego Saiz Murciano, Georgia Naso, Elena Gabarda Martínez, Enrique Jorro Valera, Lucía Carralero Alonso, Lucila Duarte, Mar Carlos Alberola, Oscar Chico, Paula Iranzo Calpe, Pilar Mínguez Moya, Vicenta Fernández de Ybarra, Victoria Martínez, Nuria Borjabad Molina, Melanie Davis, Inmaculada Vila Catalá.

Els càrrecs són elegits per l’Assemblea General per una durada de dos anys, renovables altres dos. Es renoven a parts iguals cada dos anys.

En l’actualitat estem vivint un procés de renovació important, ja que molta de la gent que ha estat més vinculada a l’AMPA en els últims anys ha deixat de formar-ne part o ho farà pròximament ja que els seus fills i filles abandonen el col•legi en breu. Necessitem moltes mans per portar endavant tots els nostres projectes. És un moment perfecte per a involucrar-te en l’associació. Tota la comunitat escolar del Cervantes n’eixirà beneficiada.

La Junta Directiva es reuneix habitualment el primer divendres de mes (pot variar en funció de disponibilitat de dates) a les 15:30 en la Sala de Professors del col•legi. Les convocatòries estan obertes a qualsevol soci o sòcia que vullga assistir-hi i participar, encara que en cas que hi haja votacions, només poden fer-ho els membres de la Junta. Les reunions de la Junta són el lloc perfecte per fer arribar les teues propostes, inquietuds, dubtes… T’esperem!