Obres a l’escola: Projecte Edificant

ACTUACIONS PREVISTES PLA EDIFICANT CEIP CERVANTES:

* Banys d’infantil:

– 5 anys del 15 al 31 d’octubre. L’alumnat de les aules de 5 anys B i C es traslladen conjuntament a l’aula polivalent d’infantil.

– 3 anys de l’1 al 19 de novembre. L’alumnat de les aules de 3 anys es traslladarà a les aules de 5 anys B i C i 4 anys B. Així mateix els alumnes de 5 anys B i C continuaran a l’aula polivalent i 4 anys B anirà a la biblioteca.

* Sostres segon pis: dividirem el corredor en 2 parts.

– La primera actuació serà informàtica+aula5éB+manualitats del 15 al 31 d’octubre. L’alumnat de 5éB anirà a l’aula d’anglés.

– La segona actuació, aules de 6é i 5éA del 19 al 30 de novembre. L’alumnat de 5éA i 6éA aniran junts al gimnàs que serà habilitat com aula. I 6éB i 6éC aniran un a l’aula d’anglés i l’altre a biblioteca.

Utilitzarem l’aula de manualitats com a magatzem per a caixes i/o mobiliari.

No saben si podran fer els sostres d’aula d’AL, tutoria i mediació per no estar contemplats en el pla inicial.

* Coberta Saló d’actes: del 26 d’octubre al 30 de novembre.

*Finestres (substitució de vidres fixes entre corredor i aules): les del 2n pis del 16 al 23 de novembre i les del 1er pis del 7 al 14 de desembre (sempre fora de l’horari escolar).

* Línies de baixa tensió: del 14 al 30 de desembre.

* Portes (d’eixida a terrassa 1ªplanta i porta 151 de Guillem de Castro) : del 2 al 30 de desembre.

* Sostre menjador: substitució plaques falso sostre del menjador.

* Adequació de l’ascensor.

*Substitució sanitari en bany planta 1ª.

* Passamans d’alçària reduïda en escala exterior.

*Restauració finestres de fusta d’aules d’infantil.

L’entrada i eixida de materials serà fins les 7:30 del matí i a partir de les 17:15h.

El Consell Escolar acordà aprovar qualsevol eixida als voltants del centre de manera extraordinària i puntual amb motiu de facilitar l’organització dels espais.

En el següent enllaç trobareu un cronograma del projecte amb les dates de les diferents fases: