Informació sobre l’organització del Servei de Menjador

Vos remitim informació que ens trasllada el Centre amb relació dels torns del menjador i temps del pati.

Hi han dos torns:

— Dilluns i Divendres

    Primer torn de 13:15 h a 14:10 h

    Segon torn de 14:35 h a 15:25 h

— Dimarts, dimecres i divendres

    Primer torn de 12:30 h a 13:35 h

    Segon torn de 14:00 h a 15:05 h

Els grups que menjen en el primer torn son: tots els grups de 3 anys (a classe), tots els grups de 4 anys, tots els grups de 5 anys, tots els grups de 1°, 2°A , 2°B , i tots els grups de 6° (a classe)

Els grups que menjen en el segon torn son: 2°C , tots els grups de 3°, tots els grups de 4° i tots els grups de 5°.

TEMPS DE PATI:

En Infantil cada grup disposa d’una parcel•la en el pati del que poden fer ús tots els dies.

En primaria , adjuntem l’orgatinzacio del pati del mig i del pati nord, (el pati d’esports) al llarg de la setmana. Esta confeccionat de forma de que tots els grups disposen d’espai i temps suficient i així impedir la circulacio abundant de grups per els espais comuns a la mateixa hora.

* Mirant l’esquema, vos adonareu que 2°C menja en el segon torn pero la distribucio de patis està a la mateixa hora que la resta de Segons, que menjen en el primer torn. Davant el nostre dubte, el servei de menjador contesta: “es el primer grup en entrar al segon torn i quant ix es queda en eixe pati”. I afegeixen: ” 2° C té assignat el pati també els divendres abans d’entrar al menjador. D’aquesta manera els compensem per la resta de la setmana. 4º A se repartirà el pati d’esports amb la resta de Quarts.