Informació sobre la Jornada contínua

( ACTUALIZADO 12/01/2023)

L’Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic d’educació infantil i primària Cervantes
de València va constituir al març de 2022 una Comissió informativa sobre jornades
escolars arran de la intenció del claustre de professores i professors d’implantar la
jornada contínua en el nostre centre.

Durant aquests mesos, les mares que formen part d’aquesta comissió han recaptat
estudis publicats en revistes especialitzades i articles publicats en premsa entorn
d’aquesta qüestió.

Els mateixos es recullen a continuació perquè els socis i sòcies de l’AMPA puguen consultar la informació:

La Ampa hem elaborat un informe sobre el “procediment sobre canvi de jornada” que ha proposat el Centre. Hem fet un resum dels temps i les formes per a realitzar-los.

Prem açi per vore el CALENDARI.

Servei de ludoteca gratuït per a membres de la AMPA durant les reunions es sol.licita a través de bustia@cpcervantes.com