Informació sobre la Jornada contínua

Des de l’AMPA volem informar-vos que dijous que ve 11 de gener hi ha convocat un Consell Escolar extraordinari per a sotmetre a votació l’inici del procés del canvi de jornada partida a jornada contínua.

Com sabreu, l’AMPA té una representant en el Consell Escolar i el sentit del seu vot expressa l’opinió de l’AMPA en les diferents qüestions que apareixen en els Consells Escolars.

En temes de tanta rellevància per a les famílies, des de la Junta de l’AMPA s’intenta escoltar a tots/es els/les seus/es integrants a través de consultes, assemblees extraordinàries i qualsevol mètode que estiga al nostre abast.

En aquest cas, el sentit del vot de la representant serà el que es va decidir en l’Assemblea Extraordinària celebrada al gener de l’any passat per dos motius:

  1. A causa de la data de publicació de l’ordre i el calendari establit en ella, resulta completament impossible tornar a organitzar una altra assemblea i una altra votació.
  2. L’última votació sobre aquest assumpte es va realitzar fa menys d’un any i el resultat va ser una majoria percentual molt notable en contra del canvi de jornada, per la qual cosa considerem que en tan poc temps les opinions no hauran canviat de manera substancial.

Us volem comunicar que el sentit del vot de la nostra representant serà un NO a l’inici del procés del canvi de jornada.

Aprofitem per a enviar les conclusions obtingudes per la comissió de l’AMPA sobre jornada contínua el curs passat, ja que continuen completament vigents, que es troben en el següent enllaç. Així mateix, s’han completat amb les informacions i estudis que han aparegut al llarg d’enguany.

Volem destacar que, encara que una part puga pensar que es tracta d’un informe esbiaixat, ja que rebérem alguns escrits en aquest sentit, la Comissió va fer un treball immens de cerca d’informació, científica i contrastada. Es van realitzar diverses crides tant al claustre com a les famílies perquè, qualsevol que disposara d’informació sobre aquest tema, ens la fera arribar per a valorar-la. En la web, està tota la informació que va recaptar la Comissió i que van enviar tots/es aquells/es que van voler participar. Les conclusions es van obtindre després de llegir de manera exhaustiva i minuciosa tota aquesta informació.

Des de la Junta de l’AMPA volem agrair l’enorme i exhaustiu treball que va realitzar aquesta comissió durant les vacances de Nadal, perquè tots/es nosaltres poguérem tindre una informació completa i veraç, amb el que cadascú extraga la seua opinió.

Una cordial salutació,