Informació extraescolars setembre

Estimades famílies:

Primer de tot, gràcies per haver participat en l’enquesta que vos vam passar la setmana passada. Ens ha ajudat a fer-nos una composició de lloc més ajustada de les necessitats actuals.

En segon lloc, vos anunciem que hem decidit que durant el mes de setembre NO oferirem les activitats extraescolars que habitualment posem a la vostra disposició. Açò inclou també l’escola matinera.

No ha sigut una decisió fàcil. Som absolutament conscients de les necessitats de conciliació que afecten a molts de vosaltres i de què sense escola matinera ni ludoteca o aula d’estudi, serà molt més complicada l’organització familiar d’este mes de setembre tan insòlit que tenim per davant.

Però també creiem que haver posat en funcionament estes activitats sense haver donat temps a què les noves normes amb què s’ha organitzat la tornada al col·legi s’hagen provat en la pràctica almenys unes setmanes,  suposava un risc massa alt. En les activitats extraescolars, s’ha d’evitar que els xiquets que pertanyen al mateix grup de convivència estable es barregen amb alumnat d’altres grups. Això obliga a una reestructuració d’espais, monitors, protocols de recollida i altres qüestions que necessitem pensar bé. Com a AMPA, no volem contribuir a desvirtuar ja des del primer dia de classe, l’eficàcia de les mesures anti-COVID que ha pres el centre.

En tot cas, i de cara ja a octubre, vos comuniquem també que en el moment en què sigam informats de la configuració definitiva dels diferents grups, vos farem arribar una sol·licitud de pre-inscripció per calcular exactament quants xiquets i xiquetes per cada grup necessitarien fer ús de cada activitat i quina viabilitat tindrien.

A més, pròximament vos facilitarem el contacte d’aquelles activitats que tenen possibilitat de continuïtat de forma telemàtica, per a qui estiga interessat.

Lamentem profundament els perjudicis temporals que vos puga causar esta decisió però pensem que actuem en benefici de la comunitat.

Pura Requena Madril

Presidenta de l’AMPA del CEIP Cervantes