Informació Consell Escolar 21/10/2021

Hem fet un resum dels temes tractats pel Consell Escolar.

Com representants de les families hem pensat que t’interesa.

Situació COVID-19.

Des de l’inici de curs fins ara i ha hagut 3 grups confinats. L’últim es de 5é.

Es complicat gestionar la presencialitat/virtualitat. Ara mateix, si hi ha un positiu, nomes es confinen els xiquets que no han passat la Covid. La resta, si ja ho han passat, poden anar al centre. La tutora també va perque esta vacunada. Es difícil atendre als xiquets en presencial, i a mes fer Webex en virtual.

S’estan utilitzant AULES i ITACA FAMILIES, però els primers dies de curs no estaven operatives.

Torns de pati.

Hi ha dos torns de pati.

Hi ha 16 professors/es nous, i 3 fent substitucions.

En total hi ha 19 professors/professores nous.

Mascareta en menors de 6 anys per a entrades i per a pati.

Un grup d’infantil ha sol·licitat que els menors de 6 anys no porten mascareta al pati, argumentant que la legislació de Conselleria diu que es una recomanació.

Al tindre tres grups, no portar mascareta implicaria tornar a fer corralets al pati, i disminuiria les possibilitats de fer eixides del centre, així com tallers internivell. Eixa es la resposta que s’ha donat a les famílies.

Extraescolars a mig dia. 

Un grup de pares/mares ha sol·licitat fer una extraescolar a migdia. Es considera que es un tema que de moment no es viable, i que si es fera, hauria d’ofertar-se a tot l’alumnat, i no nomes a un grup. A mes, hauria de ser coordinat amb l’empresa de menjador, que es l’ encarregada de les activitats en eixa franja horària i esta rebent uns diners per això.

Eixides del centre.

S’està tractant de tornar a la normalitat en aquest sentit.

Ajudes per material escolar i eixides per a alumnes.

Algunes tutores manifesten que hi ha famílies que no poden pagar les excursions i el material escolar. Es sol.licita l’ajuda de l’ AMPA. Es parla de dos mecanismes:

– L’Ampa estudiarà si es poden recolzar algunes eixides. S’ha de reactivar la comissió de Tots i totes som escola (des del Centre es demana canviar el nom per fer-lo inclusiu).

– Fila 0. Es proposa fer una fila 0 a les aules per a les activitats xicotetes. Per eixemple: si una activitat val 3 euros, es pot oferir a les famílies que posen 4 per ajudar a qui no ho puga pagar.

Beques menjador.

S’han demanat 237 beques. S’han concedit 177. El mínim per accedir ha sigut de 7 punts.

Consell Escolar. Aquest curs hi ha eleccións. Ixen 3 professores i 4 pares i mares.

Per a les eleccions del dia 18 necessitem 4 persones voluntàries per estar en la taula. L’horari es el següent:

De 9 a 11 a.m.

De 3.30 a 5.30 p.m

Escola pares i mares.

Direcció informa que l’Ajuntament ens ha oferit una formació per a famílies. Es presencial. Necessitaríem un mínim de 20 persones. El Centre enviarà el contacte de la persona que ho gestiona per si a les famílies els interessara. S’ha d’assegurar un mínim de presencialitat perquè si no ho suspenen.

Formació prevenció us tecnologies.

El 6 d’abril a les 5 p.m. vindran de nou de la Comissaria d’Abastos a donar la formació. Es molt recomanable participar.

Grup Trobades en Valencia.

El grup encarregat s’està reunint. Les Trobades seran el 10 d’abril en Campanar. El 7 d’abril serà la Trobada musical. Esta previst vendre participacions per a una rifa, una carpeta i samarretes.

Biblioteca tutoritzada.

Una tutora manifesta que seria de molta utilitat reprendre este espai per a acompanyar a alguns/es alumnes. Podria ser a metre i mig. L’AMPA estudiarà el tema per anar estudiant possibilitats d’implementar-ho.

Espai biblioteca.

Els representants de les familíes preguntem com està la situació. Ens informen de que falta buidar, pintar i acondicionar com a espai multifuncional.

Hi ha interès de part de les famílies d’involucrar-se en acondicionar l’espai.

Administrativa del centre.

Estava de baixa des de maig. Totes les funcions les ha assumit Direcció (beques menjador, sol·licituds, registres, documentació, etc…). Això suposa una sobrecarrega de feina. Ja s’ha incorporat un membre nou per a assumir les tasques administratives del Centre.

Gamificació.

En 6é s’està fent un nou projecte de GAMIFICACIÓ, novedós i que esta donant bons resultats.