INFORMACIÓ Condicions Inici Curs 20/21

Benvolgudes famílies:

Us fem arribar aquesta carta per a traslladar-vos la informació que l’AMPA del CEIP CERVANTES disposa a data de hui sobre les condicions de l’inici del curs escolar 2020-2021.

Ja sabeu que les directrius tant del ministeri com de conselleria són que el curs ha de començar (si no canvia l’evolució epidemiològica) sí o sí de forma presencial. Eixa presencialitat implica obligatòriament que s’ha de complir en les escoles la norma de manteniment de la distància social d’1’5 metres i en els casos que no siga possible, l’organització dels grups estables de convivència o grups bombolla. Grups de com a màxim 20 alumnes (a priori)  i que no poden mesclar-se amb altres grups en cap espai del centre.

Per tot això, el passat 1 de juliol la direcció del centre va convocar al Consell Escolar per a explicar les pautes que la Conselleria d’Educació, sobre la base d’estos criteris de Salut Pública, havia establert per a poder iniciar presencialment el curs que ve així com per al funcionament del menjador.

Podeu llegir amb més detall, en els documents adjunts, les cartes que la secretaria autonòmica d’educació va enviar a les escoles amb eixes pautes. Lògicament posar en pràctica eixes indicacions  implica una sèrie de conseqüències en el desenvolupament normal de l’activitat docent.

DOCUMENTS :

https://cpcervantes.com/wp-content/uploads/2020/07/Carta-menjadors-escolar-públics_firmado-julio-2020.pdf

https://cpcervantes.com/wp-content/uploads/2020/07/Carta-PÚBLICS-EDUCACIÓ-INFANTIL-I-PRIMÀRIA_firmado-1.pdf

Abans de d’enumerar eixes conseqüències volem insistir en què a data de hui, NO estem parlant de situacions que vagen a produir-se tal com se plantegen sobre el paper, sinó de directrius. En estos moments, precisament, el centre i la inspecció mantenen converses per a adequar-les a la realitat del CERVANTES. Deixant clar doncs, que  estem parlant encara de possibilitats no concretades, de manera esquemàtica eixes conseqüències serien les següents:

Criteri 1: Organització de grups de convivència estables en tots els cursos d’Educació Infantil amb un màxim de 20 alumnes que podran estar configurats amb alumnat de diferent nivell.

Conseqüències:

–  4 grups d’infantil per curs/nivell. Reagrupació de xiquets (hui en dia estan en grups de més de 20), mescla de grups, i canvis de tutor respecte del curs anterior.

-Amb un grup més per curs, és possible que les professores de suport passen  a ser tutores. En eixe cas, es perdria  el suport extra d’aquestes docents.  S’ha de tindre en compte que els xiquets de primer d’infantil, aquest curs entren en el col·le sense haver estat en la guarderia l’últim trimestre que és quan se sol ajudar als xiquets en el procés d’autonomia de control d’esfínters i retirada del bolquer. És a dir, molts d’aquests xiquets, entraran al col·legi encara sense el control d’esfínters assumit i no hi hauria cap docent de suport per a poder ajudar a la tutora.

Criteri 2: Organització de grups de convivència estables en tots els grups de primer a quart de primària amb un màxim de 20 alumnes.

Conseqüències:

-4 grups per nivell. Reagrupació de xiquets (hi ha molts grups que superarien aqueix número màxim de 20), mescla de grups, generar i canvis de tutor.

– Amb  un grup més per curs, els professors especialistes haurien de ser tutors d’algun grup. Cada tutor ha de formar grup “bambolla” amb el seu propi grup i no relacionar-se amb la resta. Això implica que els professors especialistes (educació física, música, anglés i plàstica) no podran donar les seues classes amb normalitat i està per veure encara en quines circumstàncies o de quina forma podran relacionar-se amb els grups dels quals no són tutors. Fins i tot podria donar-se la circumstància que no pogueren donar les seues classes.  Els continguts curriculars i la qualitat de l’educació es veuen clarament perjudicats.

Criteri 3

Criteri 3: Organització de grups de 5é i 6é en els quals es respecte la distància mínima interpersonal de 1,5m. Cada centre utilitzarà les aules/espais més grans per a situar aquests grups i s’ajustaran en nombre màxim d’alumnes que caben en cada grup. Es podran en cas que els espais ho permeten, mantindre els grups actuals.

Conseqüències:

-Els grups de 5é i 6é passarien a tindre com a aules, el gimnàs, el tatami, la sala d’actes, l’aula d’informàtica, l’aula de plàstica. Aquests espais per tant ja no podran ser utilitzats com a espais comunitaris per la resta de l’alumnat.

-Aquests espais manquen de pissarra electrònica, ordinador, etc… pel que, els alumnes quedaran privats d’aquests recursos.

-Com a conseqüència a la distància interpersonal de 1,5m entre ells, aquests alumnes no podrien treballar en equips per a poder treballar en equips col·laboratius a més l’obligació de mantindre aquesta distància els obligaria a passar la major part del seu temps sense moure’s de la seua taula.

Altres possibles situacions derivades d’aquestes mesures que afecten el conjunt del’alumant i a les quals encara no sabem com se’ls podria donar resposta:

-Donat que fins a 4 de primària s’han de mantindre els grups bombolla sense contacte amb la resta de personal del centre, com es cobririen les possibles absències temporals dels tutors? En cas baixa laboral, com es cobririen les hores fins a l’arribada del substitut o substituta?

-El centre compta amb alumnat divers, amb necessitats educatives diverses, que requereixen dels recursos de PT (pegogia terapèutica) i AL (pedagogia terapèutica). Una de les conseqüències de la posada en pràctica dels grups bombolla és que l’atenció a aquest alumnat es veurà minvada i la política d’inclusió interrompuda.

– Com s’organitzarà el temps i l’ús dels patis? Si els grups estables de convivència no poden mesclar-se amb altres grups, l’accés als patis es veuria molt probablement reduït i assignat a franges horàries molt variables que podrien anar des de primera a última hora. Privar a les nostres filles i fills d’aquest temps d’esbarjo o en tot cas, que patisquen un minvament important en la seua quantitat i/qualitat ens sembla  un sacrifici inassumible.

– Organització de les entrades i eixides del centre. Si l’entrada i l’eixida de cada grup bombolla ha de fer-se escalonadament perquè no coincidisquen amb altres grups a les portes, el temps total d’entrada i d’eixida s’allargarà.

– Neteja dels banys. Ja sabem que el nombre de banys en l’actualitat ja és molt insuficient, així i tot, la seua neteja resulta ser bastant deficient. No és viable la neteja tres vegades diàries d’aquests espais amb la dotació de recursos humans actual.

– Menjador: L’ús del menjador per torns, implica la neteja i desinfecció total de l’espai després de cadascun dels torns. La dimensió del menjador implicarà que alguns dels grups hauran de menjar a les seues aules i la necessitat de neteja de les mateixes després de dinar,  així com l’exigència de romandre en la mateixa aula, de manera continuada (de 9 a 17h) als alumnes d’aquests grups. (Això si no s’habiliten espais pròxims al col·legi per a puguen acollir el pati i/o activitats complementàries, etc) Aquestes mesures no són viables amb la dotació de monitors i personal de neteja actual.

– Els serveis de conciliació i d’extraescolars que ofereix l’AMPA, òbviament també es veuran compromesos.

A tot això, hem d’afegir que el CEIP Cervantes pateix des de fa anys ja les conseqüències de ser un centre projectat originàriament per a dues línies escolars i en l’actualitat acollir-ne tres.

Quant a recursos humans i personal docent, considerem que també està infradotat, dificultant el funcionament del centre i exigint un esforç i energies ingents per part de l’equip directiu, claustre, personal no docent, AMPA i famílies per a garantir una educació pública de qualitat.

El centre treballa ara amb la inspecció educativa per a respondre a les indicacions de la Conselleria d’Educació amb  una proposta adaptada concretament a les característiques del col·legi. 

Com AMPA, compartim amb vosaltres les peticions que considerem imprescindibles per a garantir un inici de curs en condicions i que hem demanat a la direcció del centre que faça arribar a Conselleria. En els pròxims dies esperem tindre informació sobre la resposta de l’administració i de les decisions que adopte el centre.

SOL·LICITEM

–           Augment de plantilla de personal docent de necessari per a garantir, accés a totes les especialitats, desdoblegues, suports i reforços necessaris en cadascun dels nivells.

–           Utilització de manera continuada mentre la situació extraordinària es mantinga i en horari lectiu de 9 a 17h d’espais de titularitat pública pròxims al centre, així com la dotació dels recursos humans necessaris per a garantir la viabilitat de la utilització d’aquests espais per part de l’alumnat del centre.

–           Augment de plantilla de personal especialitzat i recursos necessaris, per a abordar les possibles conseqüències psicològiques que haja pogut patir l’alumnat durant el confinament (etapa especialment dura per a ells).

–           Dotació de material i recursos necessaris per a garantir l’accés a noves tecnologies al 100% de l’alumnat en cas de necessitat de classes telemàtiques.

–           Formació del professorat en noves tecnologies.

–           Augment de plantilla de personal de Consergeria necessari, per a poder realitzar les entrades i eixides de manera escalonada i segura, en un temps prudencial.

–           Accés al Menjador escolar al 100% d’alumnat i no solament als alumnes becats, amb totes les garanties de seguretat i higiene.

–           Augment de plantilla en brigades de neteja necessàries per a poder mantindre les exigències de neteja i desinfecció de tres vegades diàries dels banys i dels espais de Menjador i Aules després de cadascun dels torns de menjador, així com la neteja a fons del tot el col·legi diàriament.

–           Suport de personal sanitari especialitzat per a la implementació del protocol higiènic/sanitari en el centre així com la labor de difusió d’aquestes mesures a tota la comunitat educativa.

–           Dotació de material higiènic/sanitari necessari per a garantir la seguretat dels alumnes i dels treballadors del centre

Junta directiva de l’AMPA CEIP CERVANTES