Assemblea General Curs 2022-2023

Dia: jueves 24.11.2022;                

Hora: Primera convocatòria 17:00. Segona convocatòria 17:30.       

Lloc: Pati d’infantil

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i, si escau, aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària del 25.11.2021.
  1. Memòria d’activitats del curs 2021/2022 i aprovació del projecte de treball per al curs 2022/2023.
  1. Comptes de tresoreria del curs 2021/2022 i aprovació del pressupost per al curs 2022/2023.
  1. Renovació de càrrecs en la Junta Directiva:

Les candidatures presentades són:

Vicepresidenta:                                                Karen Hormazábal Figueroa

Vocals:                                                                Pilar Mínguez Moya

                                                                               Irene Cina

                                                                               Oscar Chico Garrido

  1. Torn obert de paraules.

La documentació dels assumptes de l’ordre del dia estarà a disposició dels associats per mitjans telemàtics, abans de l’assemblea.

Les famílies que necessitin servei de ludoteca durant la celebració de l’assemblea ho hauran de sol·licitar abans del dimarts 22 de novembre.