AMPA

Qui som?

L’AMPA, l’acrònim de Associació de Pares i Mares d’Alumnes, és una associació sense ànim de lucre. La formen els pares, mares o tutors/es de l’alumnat del centre que decideixen inscriure’s voluntàriament i pagar una quota anual (40 euros per família). Una vegada feta la inscripció, formes part de l’AMPA fins que acaba l’etapa escolar o bé fins que decideixes donar-te de baixa per qualsevol raó.

La quota es passa per domiciliació bancària el mes d’octubre. Els fitxers de l’AMPA s’actualitzen durant el mes de setembre. Si una família decideix donar-se de baixa a partir del 30 de setembre, pel motiu que siga, es retornarà de la quota anual, la part proporcional al temps no gaudit des de la comunicació de la baixa, en cas de sol·licitar-ho.

En cas de cancel.lació de la quota fora del mes de setembre, serà la família qui carregue amb el cost de la cancel.lació.

L’AMPA del Col·legi Públic Cervantes de València es regeix per uns Estatuts que pots consultar ací: 

Què fem?

  • Representem els interessos generals dels pares, mares o tutors/es davant les instàncies educatives o altres organismes.
  • Promovem la participació dels pares, mares o tutors en el control de la gestió del centre. Participem en l’elecció dels seus representants en el Consell Escolar, presentant candidatures, vetllant per la puresa del procés electoral i col·laborant en la correcta realització de les eleccions.
  • Col·laborem en la labor educativa del centre i organitzem la realització d’activitats extraescolars culturals, esportives i recreatives. També organitzem i promovem programes d’educació per a proporcionar a les families coneixements i orientacions relacionades amb la seua funció educadora.
  • Promovem la plena realització del principi de gratuïtat en l’àmbit del centre així com l’efectiva igualtat de drets de tot l’alumnat, sense discriminació per raons socioeconòmiques, ideològiques, confessionals, de raça o gènere.

Cóm associar-te?

Si vols associar-te punxa ací:

https://ampacpcervantes.ampasoft.net/formulario_familia

Si pagues la quota amb un ingrés bancari, hauràs de fer-nos arribar el justificant de pagament per e-mail (bustia@cpcervantes.com) o en persona (Sala AMPA en horari d’atenció al públic).