Si aquesta situació et sembla insostenible, hem posat a la teua disposició en l'oficina de l'AMPA un full de reclamació per a que la portes al Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

Lee más