Oferta de Treball

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL EN L’AMPA DEL COL·LEGI CERVANTES DE VALÈNCIA

Lloc de treball:
Substitució de la Coordinadora d’activitats de l’AMPA.

Descripció del treball:
– Atenció al públic: a les que formen part de l’AMPA i als alumnes beneficiaris de les seues activitats.
– Control de les activitats extraescolars.
– Totes aquelles tasques que li siguen encomanades per la direcció de l’AMPA.

Horari

Matí:
Dilluns de 7,30h. a 12h.
De dimarts a divendres de 7,30h. a 9h.
Vesprades:
De dilluns a dijous de 17h. a 19,30h.
Divendres de 15,30h. a 17h.

Condicions del treball
La persona escollida serà contrada per substituir amb caràcter temporal la coordinadora d’activitats de l’AMPA.

S’ofereix un contracte laboral a temps parcial (23 hores setmanals) amb la corresponent alta en el règim general de la Seguretat Social.

La categoria professional és la d’auxiliar administratiu amb unes retribucions de 762’52 euros bruts mensuals.

Requisits:
– Preferentment domini dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

Termini i mode de presentació de les candidatures.
Les persones interessades presentaran els seus currículums en format paper en la seu de l’AMPA o per vía e-mail a: bustia@cpcervantes.com i en l’horari habitual, fins el dia 22 de novembre de 2019.

Criteris de valoració de les persones sol·licitants:

  • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació
  • Coneixement del centre escolar i de l’AMPA.
  • Formació acadèmica relacionada amb el lloc de treball.
  • Experiència en el món de l’ensenyament i de la formació.
  • Experiència en el voluntariat especialment en l’infantil/juvenil.
  • Experiència en l’organització d’activitats i en la gestió de grups de treball.
  • Titulacions relacionades en el camp de l’animació i en el lleure.
  • Idiomes estrangers.

Incorporaciò durant els mesos de novembre o decembre de 2019.

AMPA CP Cervantes

Guillem de Castro, 153. Valencia 46008

Telf.: 963 155 295 Móvil: 625 603 075

bustia@cpcervantes.com

www.cpcervantes.com

www.facebook.com/ampacervantesvlc

Horari d’oficina / Horario de oficina (Sala AMPA)

– Dilluns, dimarts i dijous / Lunes, martes y jueves: 9:15 a 10:15