Passos per a donar d’alta i baixa d’activitats

Passos per a donar d’alta i baixa d’activitats

Pots accedir a la plataforma des del següent enllaç: https://ampacpcervantes.ampasoft.net/login

Si no recordes la contrasenya, la pots recuperar des de l’enllaç anterior. Recorda que l’usuari és el teu correu electrònic.

Des d’aquesta plataforma pots donar d’alta en les activitats extraescolars, canviar dades de pares, mares, tutors legals i alumnes/as com a telèfon, domicili, dades bancàries. També afegir nous alumnes/as a la unitat familiar.

Una vegada hages accedit a la plataforma punxa en:

  • Cognoms del xiquet/a (Està en blau fosc en “Preinscripcions: Accedeix des d’ací Cognoms Família a les preinscripcions de la família)

Et dirigeix a una pàgina on hi ha dues parts:

– Realitzar la preinscripció

– Estat de la preinscripció


Realitzar Preinscripció

Tria alumne/a, selecciona des d’aquest botó l’alumne/a primer. En aquest moment es despleguen les activitats. Mostra 10 registres per defecte. Es recomana posar 100 o passar pàgines.

Selecciona la casella que corresponga a l’activitat que es necessite. Una vegada seleccionada, prem el botó “Realitzar Preinscripció” i dona-li a Acceptar.

En breu rebràs un correu indicant que s’ha fet la preinscripció. Per a comprovar-ho en el programa, segueix les instruccions del pas següent.


Estat de la Preinscripció

Informa de l’estat en què es troba la preinscripció:

Si apareix En curs, la preinscripció s’ha realitzat correctament i està pendent de ser validada.

Quan la inscripció es valide (poden passar diversos dies), rebràs un correu informant d’algun dels següents suposats:

  •  Inscrit (està donat/a d’alta en l’activitat)
  •  Llista d’espera (queda en llista d’espera en l’activitat)
  •  Cancel·lat (per algun motiu s’ha cancel·lat l’activitat)

Es recomana actualitzar les dades de telèfons, comptes bancaris, observacions alimentàries i d’al·lèrgies des del botó “Associats” en la plataforma.


Passos per a donar de baixa d’activitats (només si estan en curs)

La pàgina per a la inscripció d’activitats consta de dues parts.

Des de la part Estat de la inscripció, sempre que la preinscripció estiga “en curs”, es pot donar de baixa de l’activitat. Des de la icona de la paperera que apareix a la dreta de la columna on està l’activitat en curs. Una vegada pressionat el botó de la paperera, l’activitat desapareix.

Si en l’estat de preinscripció apareix En llista d’espera, Cancel·lada o Inscrita, la baixa cal fer-la per escrit mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a bustia@cpcervantes.com en el qual conste el nom i cognom de l’alumne/a, el curs i l’activitat de la qual vol ser baixa.