Informació important

Ahir es va publicar la resolució per la qual es convoca el nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. En eixa resolució es confirma que el nostre col·legi té la plaça de direcció lliure per a concursar.

El termini de presentació de candidatures és de 10 dies naturals.

El procés inclou:

  • Valoració per part d’Inspecció d’Educació
  • Valoració per part de de el claustre i consell escolar (*)
  •  Valoració de mèrits

(*) formaran part només algunes persones del Consell Escolar (no totes).

En absència de candidatures […] la direcció territorial d’Educació […], sentit el consell escolar, nomenarà director o directora, per un període d’un any, a un funcionari o funcionària de carrera que impartisca docència en alguna dels ensenyaments de les quals ofereix el centre.

Ací teniu l’enllaç de la resolució per qui la vulga consultar: https://ceice.gva.es/documents/162909733/355064110/dir2022_cnc_con_res.pdf/1174c135-6fb1-32cd-f811-1d3dc1031379?t=1645697438146