Formularis per la renovació de càrrecs de la Junta Directiva de l’associació

De conformitat amb allò previst als Estatuts de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) del Col·legi Cervantes, s’anuncia que a la propera Assemblea General Ordinària hauran de renovar-se els següents càrrecs de la Junta Directiva:

Vicepresidenta/Vicepresident

Vocals

Qualsevol de les persones associades podrà presentar la seua candidatura per als càrrecs que es renoven. Les candidatures hauran de presentar-se per escrit, bé davant de la Junta Directiva, dipositant-les en la bústia de l’AMPA o bé mitjançant correu electrònic ( bustia@cpcervantes.com) en el termini de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la data d’este anunci.

Ací teniu els documents per a la formalització de la candidatura:

Les/Els candidates/ts presentats es comunicaran a les famílies junt amb la convocatòria de l’Assemblea General, en la qual es procedirà a la seua votació.