El dijous votem!

El 18 de novembre, es celebren eleccions al Consell Escolar.

ÉS IMPORTANT PARTICIPAR-HI.

Vos recordem algunes dades importants en relació a les votacions:

NOMÉS podem votar un màxim de 3 candidates o candidats. (Si la papereta té més de 3 candidatures seleccionades no es pot considerar vàlida).

La mesa electoral amb l’urna estarà oberta de 9:00 a 11:00 al Pati d’Infantil i de 15:30 a 17:30 al Pati d’esports.

-Per a votar, heu de dur amb vosaltres el vostre DNI. Recordeu: Un vot per persona, no per família.

Es podrà fer VOT NO PRESENCIAL, lliurant el vot a la Direcció del centre o el mateix dia de les votacions mitjançant un altra persona. En aquest cas, la papereta de les votacions s’acompanyarà de fotocopia del DNI i firma manuscrita del votant.

Açí teniu la papereta:

Aquests/es son els/les candidats/es:

– Melanie Davis

– Paco Teruel

– Guillermo Castelló (membre de l’AMPA)

– Fernando Ciscar (membre de l’AMPA)

– Cristina Ortí (membre de l’AMPA)

– Carlos Tortosa (membre de l’AMPA)

Una salutació i animeu-vos a votar