CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

Dia: Dijous 19.11.2020; Hora: A les 18:00 hores.

Qui vulgui assistir a la reunió, podrà entrar punxant en el enllaç que haureu rebut per email.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i, si escau, aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària del 13.11.2019.
  2. Activitat de l’AMPA en el context de l’actual crisi sanitària: “L’AMPA NO PARA”.
  3. Memòria d’activitats del curs 2019-2020.
  4. Comptes de tresoreria del curs 2019-2020.
  5. Aprovació del projecte de treball i del pressupost per al curs 2020-2021.
  6. Renovació de càrrecs en la Junta Directiva. Les candidatures presentades són:

Vicepresident: Guillermo Castelló García.

Vocals:

Carmen Poyatos Hernández.

Natalia Álvaro Bisbal.

Carmen Iniesta Montesinos.

Cristina Ortí i Cabanilles.

Pilar Köhler García.

Carlos Barrantes

La documentació dels assumptes de l’ordre del dia estarà a disposició dels associats per mitjans telemàtics, abans de l’assemblea.

València, 12 de novembre de 2020