Com en anys anteriors, comptem amb els cursos que imparteix la FAD (Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció) avalat pel Ministeri de Sanitat, per a realitzar els tallers de pares i mares.

Lee más