Primer de tot, gràcies per haver participat en l’enquesta que vos vam passar la setmana passada. Ens ha ajudat a fer-nos una composició de lloc més ajustada de les necessitats actuals.

Lee más