En el segúent enllaç podreu consultar l’acta de l’última Assemblea:

Comments are closed.